HD W61

Liên hệ Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Thông số kỹ thuật HD W61 Device Name: Default Device ID: Maximum range:Single Color->32*1024px Dual Color->32*512px Maximum region:20 Maximum width:1024 Maximum height:32 Communication:U Disk WIFI
Hotline: 1900 1009
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Thông số kỹ thuật HD W61

Device Name: Default
Device ID:
Maximum range:Single Color->32*1024px  Dual Color->32*512px
Maximum region:20
Maximum width:1024 Maximum height:32
Communication:U Disk  WIFI