CARD MA TRẬN HD

Card nhận HD - R512S
BOX CARD HD A5 WIFI ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH LED