Video hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LED PLAYER 6.0 cho card LS 1-3 màu

Phiên bản PC :

Phiên bản hệ điều hành IOS

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LED MPLAYER  cho card Q1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LEDFULL MINI

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Nháy theo nhạc MaigicLight

 

Hướng dẫn tạo file cấu hình bằng tay cho p10 fullin chạy Q1