Led An Phát

CARD MA TRẬN HD

MODULE MA TRẬN

P10 FULL NGOÀI TRỜI

250.000₫

P10 3 MÀU SMD LLR

240.000₫

P10 XANH LÁ NGOÀI TRỜI

145.000₫

p10 TRẮNG NGOÀI TRỜI

145.000₫

LED ĐÚC

LED F8 7 MÀU

1.600₫

LED F7 12v

1.000₫

LED F5/8 5V

580₫

LED F5/8 THƯỜNG

450₫

NGUỒN LED

Nguồn 12V-34A

200.000₫

Nguồn đũa 2A - 3A - 4A...

80.000₫

NGUỒN 12V-33A NGOÀI TRỜI

180.000₫