HD - U6A

Liên hệ Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Card điều khiển led ma trân tốt nhất hiện nay Device Name: Default Device ID: Maximum range:Single Color->32*320px Dual Color->32*160px Maximum range:Single Color->32*320px Dual Color->32*160px Maximum region:4 Maximum width:320 Maximum height:32 Communication:U Disk
Hotline: 1900 1009
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Card điều khiển led ma trận HD U6A

Card điều khiển led ma trận tốt nhất hiện nay

Device Name: Default
Device ID:  
Maximum range:Single Color->32*320px  Dual Color->32*160px
Maximum region:4
Maximum width:320 Maximum height:32
Communication:U Disk