HD U60 Plus

Liên hệ Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Card HD U60 Plus điều khiển led ma trận tốt nhất, Card HDU60 Plus điều khiển led ma trận rẻ nhất Device Name: Card HD U60 Plus Device ID: Maximum range: Single Color->32*4096px Dual Color->32*2048px Maximum region:20 Maximum width:4096 Maximum height:32...
Hotline: 1900 1009
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Card HD U60 Plus điều khiển led ma trận tốt nhất, Card HDU60 Plus điều khiển led ma trận rẻ nhất 

Device Name: Card HD U60 Plus
Device ID:  
Maximum range:Single Color->32*4096px  Dual Color->32*2048px
Maximum region:20
Maximum width:4096 Maximum height:32
Communication:U Disk